30 April 2013

Memburu Kemuning Emas Gunung Setong

Bersama keluarga sambil menikmati persekitaran gunung yang nyaman dan segar udaranya dalam perjalanan ke Gunung Setong.
24 April 2013

Keris Bugis Pattani. -033

Keris Bugis Pattani Antik Berpamor Pucuk Rebung


Keris Thai. -032


Menghayati keris- keris antik Thailand semasa berkunjung dirumah sepupu kami Nik Amin di Selatan Thai.Keris Malela. -031

Keris Malela berpamor dari pembuat keris Melayu tersohor di Semenanjung.Keris Antik.-030

Keris Pandai Saras, hulu Tajong antik yang telah ditatah emas.23 April 2013

Hulu Keris. -029

Hulu keris kelantan/ patani model dewa sejuk bagi tempahan keris pelanggan kami.

Hulu Keris Tajong. -028

Hulu Tajong jenis botokalo bagi tempahan keris yang baru disiapkan.

Lembing. -027

Lembing malela tempahan seorang sahabat. Ditempa dari besi hitam.